Holy Bible project logo icon
FREE OFF-line Bible for Android Get Bible on Google Play QR Code Android Bible

Holy Bible
for Android

is a powerful Bible Reader which has possibility to download different versions of Bible to your Android device.

Bible Verses
for Android

Bible verses includes the best bible quotes in more than 35 languages

Pear Bible KJV
for Android

is an amazing mobile version of King James Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible BBE
for Android

is an amazing mobile version of Bible in Basic English that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible ASV
for Android

is an amazing mobile version of American Standard Version Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

BIBLE VERSIONS / Cebuano Ang Biblia / Bag-ong tugon / 1 Corinto

Cebuano Ang Biblia - Bugna Version

Roma 1 Corinto 2 Corinto

Kapitulo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Sundon ninyo ang gugma; ngani paninguhaa ninyo pag-ayo ang mga hiyas nga espirituhanon, apan labi na gayud nga managpanagna kamo.

2 Kay ang nagasulti sa usa ka sinultihan, wala magasulti sa mga tawo, kondili sa Dios; kay walay bisan kinsa nga makasabut; apan tungod sa espiritu nagasulti siya ug mga tinago.

3 Apan ang nagapanagna nagasulti sa mga tawo mahitungod sa pagpalig-on, sa pagtambag, ug sa paglipay.

4 Ang nagasulti sa usa ka sinultihan nagapalig-on sa iyang kaugalingon; apan ang nagapanagna nagapalig-on sa iglesia.

5 Karon buot ko unta nga managsulti kamong tanan uban sa mga sinultihan, apan labi pa gayud kong kamo managpanagna; ug labi pang daku ang nagapanagna kay sa nagasulti uban sa mga sinultihan, gawas kong siya nagahubad, aron ang iglesia makadawat ug pagpalig-on.

6 Apan karon, mga igsoon, kong ako moanha kaninyo nga magasulti uban sa mga sinultihan, unsay pagapuslan ko kaninyo, gawas kong ako magasulti kaninyo pinaagi sa bugna, kun sa kaalam, kun sa pagpanagna kun sa pagtolon-an?

7 Bisan ang mga butang nga walay kinabuhi, nga nagatunog, bisan siya flauta, kun alpa, kong sila dili magahatag sa kalainan sa mga paningog, unsaon sa pag-ila kong unsa ang giflautahan, kun gialpahan?

8 Kay kong ang budyong nagahatag ug tingog nga dili matino, kinsa man ang magaandam sa iyang kaugalingon alang sa gubat?

9 Mao usab kamo, gawas kong paglitokon ninyo sa inyong dila ang mga pulong nga masayon sabton, unsaon sa pagkahibalo kong unsa ang ginasulti? Kay magasulti kamo ngadto sa hangin.

10 Tingali may daghang nagakalainlaing mga tingog dinhi sa kalibutan, ug walay usa nga wala magabaton ug kahulogan.

11 Nan, kong ako dili makasabut sa kahulogan sa tingog, ako mahimong dumoloong kaniya nga nagasulti, ug kadtong nagasulti mahimong dumoloong kanako.

12 Mao usab kamo, sanglit mainiton kamo sa mga hiyas nga espirituhanon, paninguhaon ninyo nga managdagaya kamo sa mga pagpalig-on sa iglesia.

13 Tungod niini, pasagdi nga ang nagasulti sa usa ka sinultihan mag-ampo nga siya makahubad.

14 Kay kong ako mag-ampo sa usa ka sinultihan, nagaampo ang akong espiritu, apan ang akong pagsabut walay bunga.

15 Busa, unsa man? Magaampo ako uban sa espiritu, ug magaampo usab ako uban sa pagsabut; magaawit ako uban sa espiritu, ug magaawit usab ako uban sa pagsabut.

16 Kay kong ikaw nagapanalangin uban sa espiritu, unsaon man sa nagalingkod sa lugar sa dili maalam ang pag-ingon, Amen, sa imong pagpasalamat? Kay wala man siya makasabut sa imong giingon?

17 Kay ikaw, sa pagkamatuod, nagapasalamat ug maayo; apan ang uban wala pagpalig-ona.

18 Ako nagapasalamat sa Dios, nga makasulti ako sa mga laing sinultihan labaw kay kaninyong tanan;

19 Apan diha sa iglesia palabihon ko nga magsulti sa lima ka mga pulong uban sa akong pagsabut, aron makatudlo ako sa uban usab, kay sa napulo ka libo ka mga pulong pinaagi sa usa ka sinultihan.

20 Mga igsoon, dili kamo magpakabata sa hunahuna, kondili magpakabata kamo sa dautang tinguha; apan magpakahamtong kamo sa hunahuna.

21 Sa Kasugoan nahasulat: Pinaagi sa mga tawo sa laing mga sinultihan ug sa mga ngabil sa mga dumuloong, magasulti ako niining katawohan; ug bisan pa niana, ako dili nila patalinghugan, nagaingon ang Ginoo.

22 Sa ingon niana, ang mga sinultihan alang sa usa ka ilhanan, dili kanila nga mga mingtoo, kondili sa mga dili motoo; apan ang pagtagna maoy usa ka ilhanan dili sa mga dili motoo, kondili sa mga mingtoo.

23 Busa, kong ang tibook nga iglesia matigum pagtingub, ug ang tanan managsulti uban sa mga sinultihan, ug manulod ang mga tawo nga dili maalam, kun dili matinohoon, dili ba sila manag-ingon nga mga buang kamo?

24 Apan kong ang tanan magapanagna, ug makasulod ang usa nga dili matinohoon, kun dili maalam, pagabadlongon siya sa tanan, ug mahukman siya sa tanan.

25 Ang tinago sa iyang kasingkasing ginapadayag; ug niini magayaub siya ug magasimba sa Dios, nga magasugid nga ang Dios anaa gayud sa inyong taliwala.

26 Nan unsa man mga igsoon? Sa magakatigum kamo, ang tagsatagsa kaninyo may alawiton, may pagtolon-an, may bugna, may sinultihan may paghubad. Buhata ninyo ang tanan nga mga butang aron sa pagpalig-on.

27 Kong may tawo nga magasulti sa sinultihan, himoa kini sa tinagurha, kun labing daghan sa tinagutlo, ug kana sa banusbanus apan usa ang magahubad.

28 Apan kong walay maghuhubad, humilum siya sa iglesia ug magsulti sa iyang kaugalingon ug sa Dios.

29 Ug ang mga manalagna pasultiha sa tinagurha, kun tinagutlo, ug pasagdi nga ang uban magatolotimbang.

30 Apan kong may bugna nga ituga sa usa nga nagalingkod, pahiluma ang nahauna.

31 Kay kamong tanan arang makapanagna sa tinagsa, aron ang tanan makatoon, ug ang tanan matambagan.

32 Ug ang mga espiritu sa mga manalagna sakup sa mga manalagna;

33 Kay ang Dios, dili Dios sa kasamok, kondili sa pakigdait. Ingon sa tanan nga mga iglesia sa mga balaan,

34 Ang mga babaye pahiluma sulod sa mga iglesia; kay wala itugot kanila ang pagsulti, apan managpasakup sila, sumala usab sa ginaingon sa Kasugoan.

35 Ug kong buot sila makakat-on, magpangutana sila sa ilang mga kaugalingong bana sa balay; kay makauulaw alang sa mga babaye ang pagsulti sulod sa mga iglesia.

36 Unsa? Diha ba migula gikan kaninyo ang pulong sa Dios? kun midangat ba kini kaninyo nga nag-inusara?

37 Kong may tawo nga nagahunahuna nga siya manalagna, kun espirituhanon, pailha siya sa mga butang nga gisulat ko kaninyo, nga kini sila mao ang sugo sa Ginoo.

38 Apan kong may tawo nga walay salabutan, pasagdi siya nga walay salabutan.

39 Busa, mga igsoon, tinguhaa ninyo pag-ayo ang pagpanagna; ug dili ninyo pagdid-an ang pagsulti sa mga sinultihan.

40 Apan himoa nga ang tanang mga butang pagabuhaton sa katarung ug sa kahusay.

<< ← Prev Top Next → >>