Holy Bible project logo icon
FREE OFF-line Bible for Android Get Bible on Google Play QR Code Android Bible

Holy Bible
for Android

is a powerful Bible Reader which has possibility to download different versions of Bible to your Android device.

Bible Verses
for Android

Bible verses includes the best bible quotes in more than 35 languages

Pear Bible KJV
for Android

is an amazing mobile version of King James Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible BBE
for Android

is an amazing mobile version of Bible in Basic English that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible ASV
for Android

is an amazing mobile version of American Standard Version Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

BIBLE VERSIONS / Cebuano Ang Biblia / Bag-ong tugon / Mga Buhat

Cebuano Ang Biblia - Bugna Version

Juan Mga Buhat Roma

Kapitulo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 Ug sa tapus sa lima ka adlaw, milugsong ang labawng sacerdote nga si Ananias kinuyugan sa pipila ka mga anciano ug sa usa ka batid nga mamumulong nga si Tertulo, ug nanag-asoy sila sa gobernador batok kang Pablo.

2 Ug sa natawag na siya, si Tertulo misugod sa pagsumbong kaniya nga nagaingon: Sa pagtan-aw namo nga tungod kanimo nahiagum kami sa dakung kalinaw, ug nga tungod sa imong masingkamuton nga pag-agak ang mga dautan gibadlong alang niini nga nasud,

3 Sa gihapon gidawat kini namo sa tanang dapit sa dakung pagpasalamat, halangdon gayud nga Felix.

4 Apan, aron ako dili makalangan pag-ayo kanimo, ginapakilooy ko kanimo, nga patalinghugan mo kami sa imong puangod sa hamubong mga pulong.

5 Kay hingkaplagan namo kining tawohana nga mananakod sa iyang pagkadautan, ug magtutukod sa mga kagubot sa tanang mga Judio sa tibook kalibutan, ug pangulo sa pundok sa mga Nazaretnon;

6 Labut pa, siya nagtinguha sa pagbuling sa templo; busa, siya usab among gidakup, ug amo untang pagahukman subay sa among Kasugoan.

7 Apan ang pangulong capitan nga si Lysias, miabut ug sa dakung paglugos iyang gikuha siya sa among mga kamot;

8 Nga nagsugo sa iyang mga magsusumbong nga moanha kanimo; sa pagsusi kaniya mahibaloan mo ang tanang mga butang, nga ginasumbong namo batok kaniya,

9 Ug ang mga Judio usab miuyon sa sumbong, nga nagaingon nga matuod kining mga butanga.

10 Ug sa misinyas kaniya ang gobernador sa pagpasulti, si Pablo mitubag: Sa hingbaloan ko nga ikaw maghuhukom sa hataas nga mga tuig niini nga nasud, gikalipay ko ang paghimo sa paglaban sa akong kaugalingon:

11 Sa nasud-ong ko nga ikaw nahibalo nga wala pa molapas ang napulo lamang ug duha ka adlaw sukad sa pagtungas ko sa Jerusalem sa pagsimba,

12 Ug wala ako nila hikit-i bisan sa templo, bisan sa mga sinagoga, bisan sa ciudad, nga nagapakiglalis kang bisan kinsa, kun nagapagubot sa katawohan.

13 Ug dili usab sila makapatin-aw kanimo sa mga butang nga tungod niana ginasumbong nila karon ako.

14 Apan kini akong isugid kanimo, nga subay sa Dalan nga ginganlan nilang usa ka pundok, sa ingon nagaalgad ako sa Dios sa among mga ginikanan, nga nagatoo sa tanang mga butang nga uyon sa Kasugoan, ug nga nahisulat sa mga Manalagna.

15 Nga may paglaum sa Dios, nga kini mao usab ang ilang ginapangita, nga adunay pagkabanhaw sa mga minatay sa mga matarung ug sa mga dili matarung.

16 Niini nagapanlimbasug usab ako sa pagbaton gihapon sa akong kaugalingon sa usa ka kaisipan nga walay pagbatok sa Dios ug sa mga tawo.

17 Karon sa tapus ang daghang mga tuig, mianhi ako sa pagdala ug mga limos sa akong nasud ug mga halad;

18 Nga sa taliwala niini hingkit-an ako nila nga ginaputli sulod sa templo, nga walay pundok sa mga tawo ug walay kagubot; apan may pipila ka mga Judio nga gikan sa Asia,

19 Nga kinahanglan unta moanhi dinhi sa atubangan nimo; ug magsumbong kong may bisan unsa sila batok kanako.

20 Kun, sa laing paagi hinoon, kini sila sa ilang kaugalingon managsaysay, kong unsay mga buhat nga dautan nga ilang hingkit-an kanako sa nagatindog ako sa atubangan sa Sanhedrin,

21 Gawas niadtong usa ka pulong nga gisinggit ko sa diha ako sa taliwala nila: Mahatungod sa pagkabanhaw sa mga minatay, pagahukman ninyo ako karong adlawa.

22 Apan si Felix, nga may labing sibo nga kahibalo mahitungod sa Dalan, nag-uswag sa husay nga nagaingon: Kong manaug ang pangulong capitan nga si Lysias, pakanaugan ko sa hukom ang inyong buruka.

23 Ug gisugo niya ang centurion nga pagabantayan si Pablo, ug tugutan siya ug diyutayng kagawasan, ug dili pagadid-an bisan kinsa sa iyang mga abyan sa pag-alagad kaniya.

24 Ug sa human ang pila ka adlaw, miabut si Felix uban ang iyang asawa nga si Drusila, nga Judia, ug gipatawag niya si Pablo, ug gipatalinghugan kini mahatungod sa pagtoo kang Jesucristo.

25 Ug sa nagasaysay siya mahatungod sa pagkamatarung, ug sa pagpugong sa kaugalingon, ug sa paghukom nga palaabuton, nahadlok si Felix, ug mitubag: Karon, lumakaw ka na; ug unya kong ako aduna nay maayong higayon, igapatawag ko ikaw.

26 Ug nagapaabut siya nga pagahatagan siya ni Pablo ug salapi; tungod usab niini nagpatawag siya kaniya sa masubsub ug nakigsulti kaniya.

27 Apan sa pagkatapus sa duha ka tuig, si Felix giilisan ni Porcio Festo; ug kay buot man siya magpahamuot sa mga Judio, si Pablo gipasagdan ni Felix nga binilanggo.

<< ← Prev Top Next → >>