Holy Bible project logo icon
FREE OFF-line Bible for Android Get Bible on Google Play QR Code Android Bible

Holy Bible
for Android

is a powerful Bible Reader which has possibility to download different versions of Bible to your Android device.

Bible Verses
for Android

Bible verses includes the best bible quotes in more than 35 languages

Pear Bible KJV
for Android

is an amazing mobile version of King James Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible BBE
for Android

is an amazing mobile version of Bible in Basic English that will help you to read this excellent book in any place you want.

Pear Bible ASV
for Android

is an amazing mobile version of American Standard Version Bible that will help you to read this excellent book in any place you want.

BIBLE VERSIONS / Biblija / Novi zavet / Marku

Biblija - Đ. Daničić, V. Karadžić, 1865

Mateju Marku Luki

Poglavlje 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 I ustavši odande doðe u okoline Poslanica Judinajske preko Jordana, i steèe se opet narod k njemu; i kao što obièaj imaše, opet ih uèaše.

2 I pristupivši fariseji upitaše ga kušajuæi: može li èovjek pustiti ženu?

3 A on odgovarajuæi reèe im: šta vam zapovijeda Mojsije?

4 A oni rekoše: Mojsije dopusti da joj se da raspusna knjiga i da se pusti.

5 I odgovarajuæi Isus reèe im: po tvrði vašega srca napisa vam on zapovijest ovu.

6 A u poèetku stvorenja muža i ženu stvorio ih je Bog.

7 Zato ostavi èovjek oca svojega i mater i prilijepi se k ženi svojoj,

8 I budu dvoje jedno tijelo. Tako nijesu više dvoje nego jedno tijelo.

9 A što je Bog sastavio èovjek da ne rastavlja.

10 I u kuæi opet zapitaše ga za to uèenici njegovi.

11 I reèe im: koji pusti ženu i oženi se drugom, èini preljubu na njoj.

12 I ako žena ostavi muža svojega i poðe za drugoga, èini preljubu.

13 I donošahu k njemu djecu da ih se dotakne; a uèenici branjahu onima što ih donošahu.

14 A Isus vidjevši rasrdi se i reèe im: pustite djecu neka dolaze k meni, i ne branite im; jer je takovijeh carstvo Božije.

15 Zaista vam kažem: koji ne primi carstva Božijega kao dijete, neæe uæi u njega.

16 I zagrlivši ih metnu na njih ruke te ih blagoslovi.

Marku 10:16 - Jesus Blesses the Children
Jesus Blesses the Children
17 I kad iziðe na put, pritrèa neko, i kleknuvši na koljena pred njim pitaše ga: uèitelju blagi! šta mi treba èiniti da dobijem život vjeèni?

18 A Isus reèe mu: što me zoveš blagijem? niko nije blag osim jednoga Boga.

19 Zapovijesti znaš: ne èini preljube; ne ubij; ne ukradi; ne svjedoèi lažno; ne èini nepravde nikome; poštuj oca svojega i mater.

20 A on odgovarajuæi reèe mu: uèitelju! sve sam ovo saèuvao od mladosti svoje.

21 A Isus pogledavši na nj, omilje mu, i reèe mu: još ti jedno nedostaje: idi prodaj sve što imaš i podaj siromasima; i imaæeš blago na nebu; i doði te hajde za mnom uzevši krst.

22 A on posta zlovoljan od ove rijeèi, i otide žalostan; jer bijaše vrlo bogat.

23 I pogledavši Isus reèe uèenicima svojima: kako je teško bogatima uæi u carstvo nebesko!

24 A uèenici se uplašiše od rijeèi njegovijeh. A Isus opet odgovarajuæi reèe im: djeco! kako je teško onima koji se uzdaju u svoje bogatstvo uæi u carstvo Božije!

25 Lakše je kamili proæi kroz iglene uši negoli bogatome uæi u carstvo Božije.

26 A oni se vrlo divljahu govoreæi u sebi: ko se dakle može spasti?

27 A Isus pogledavši na njih reèe: ljudima je nemoguæe, ali nije Bogu: jer je sve moguæe Bogu.

28 A Petar mu poèe govoriti: eto mi smo ostavili sve, i za tobom idemo.

29 A Isus odgovarajuæi reèe: zaista vam kažem: nema nikoga koji je ostavio kuæu, ili braæu, ili sestre, ili oca, ili mater, ili ženu, ili djecu, ili zemlju, mene radi i jevanðelja radi,

30 A da neæe primiti sad u ovo vrijeme sto puta onoliko kuæa, i braæe, i sestara, i otaca, i matera, i djece, i zemlje, u progonjenju, a na onome svijetu život vjeèni.

31 Ali æe mnogi prvi biti pošljednji, i pošljednji prvi.

32 A kad iðahu putem u Jerusalim, Isus iðaše pred njima, a oni se èuðahu, i za njim iðahu sa strahom. I uzevši opet dvanaestoricu poèe im kazivati šta æe biti od njega:

33 Evo idemo u Jerusalim, i sin èovjeèij predaæe se glavarima sveštenièkijem i književnicima i osudiæe ga na smrt, i predaæe ga neznabošcima;

34 I narugaæe mu se, i biæe ga, i popljuvaæe ga, i ubiæe ga, i treæi dan ustaæe.

35 I pred njega doðoše Jakov i Jovan, sinovi Zevedejevi, govoreæi: uèitelju! hoæemo da nam uèiniš za što æemo te moliti.

36 A on reèe: što hoæete da vam uèinim?

37 A oni mu rekoše: daj nam da sjedemo jedan s desne strane tebi a drugi s lijeve, u slavi tvojoj.

38 A Isus im reèe: ne znate šta ištete: možete li piti èašu koju ja pijem, i krstiti se krštenjem kojijem se ja krstim?

39 A oni mu rekoše: možemo. A Isus reèe im: èašu dakle koju ja pijem ispiæete; i krštenjem kojijem se ja krstim krstiæete se;

40 Ali da sjedete s desne strane meni i s lijeve, ne mogu ja dati nego kojima je ugotovljeno.

41 I èuvši to desetorica poèeše se srditi na Jakova i na Jovana.

42 A Isus dozvavši ih reèe im: znate da knezovi narodni vladaju narodom i poglavari njegovi upravljaju njim.

43 Ali meðu vama da ne bude tako; nego koji hoæe da bude veæi meðu vama, da vam služi.

44 I koji hoæe prvi meðu vama da bude, da bude svima sluga.

45 Jer sin èovjeèij nije došao da mu služe nego da služi, i da da dušu svoju u otkup za mnoge.

46 I doðoše u Jerihon. I kad izlažaše iz Jerihona, on i uèenici njegovi i narod mnogi, sin Timejev Vartimej slijepi sjeðaše kraj puta i prošaše.

47 I èuvši da je to Isus Nazareæanin stade vikati i govoriti: sine Davidov Isuse! pomiluj me!

48 I prijeæahu mu mnogi da uæuti, a on još veæma vikaše: sine Davidov! pomiluj me!

49 I stavši Isus reèe da ga zovnu. I zovnuše slijepca govoreæi mu: ne boj se; ustani, zove te.

50 A on zbacivši sa sebe haljine svoje ustade, i doðe k Isusu.

51 I odgovarajuæi reèe mu Isus: šta æeš da ti uèinim? A slijepi reèe mu: Ravuni! da progledam.

52 A Isus reèe mu: idi, vjera tvoja pomože ti. I odmah progleda, i otide putem za Isusom.

<< ← Prev Top Next → >>